Predošlé roky

UDALOSTI ROKU 2020

 Koledovanie "Dobrá novina" 
Na slávnosť Zjavenia Pána v pondelok 6. januára sa v našej farnosti uskutočnilo kaledovanie detí v rámci projektu Dobrá novina.
Dopoludnia pri sv. omši pán farár koledníkom odovzdal požehnanú kriedu a betlehemské svetlo, ktoré ponesú ako symbol prítomného Krista, a udelil im špeciálne požehnanie.
Popoludní deti zahájili koledovanie na fare, odkiaľ išli v troch smeroch do 28 prihlásených domov v Borskom Svätom Jure a na Tomkoch.

 Biblická olympiáda 
V školskom kole biblickej olympiády boli najúspešnejší žiaci