Predošlé roky

UDALOSTI ROKU 2017

 Koledovanie "Dobrá novina" 
V piatok 6. januára sa uskutočnilo po prvý raz v našej farnosti kaledovanie detí v rámci projektu Dobrá novina. Na stretkách počas decembra sa deti zadelili do troch skupiniek a rozdelili si jednotlivé vinše.
Na sviatok Zjavenia Pána pán koledníkom odovzdal požehnanú kriedu, zapálil kahance betlehemským svetlom, ktoré ponesú ako symbol prítomného Krista, a udelil im špeciálne požehnanie.
Popoludní potom deti zahájili koledovanie na fare, odkiaľ išli v troch smeroch do 39 prihlásených domov v Borskom Svätom Jure a na Tomkoch.

 Biblická olymiáda 
V pondelok 6. februára sa konalo školské kolo Biblickej olymiády, ktorého sa zúčastnilo 10 najúspešnejších žiakov druhého stupňa našej ZŠ v triednych kolách.
Najlepší súťažiaci vytvorili trojčlenné družstvo v zložení Matej Hušek, Lukáš Holúbek a Hanka Švecová (z Kuklova), nahradník: Milan Jurčák, ktoré reprezentovalo školu v dekanátnom kole v Šaštíne 21. marca, kde skončilo na druhom mieste.

 

 Dekanátna púť k sv. Martinovi 
V rámci jubilejného roka sv. Martina Bratislavskej arcidiecézy sa v sobotu 25. marca konala púť šaštínskeho dekanátu do katedrály sv. Martina v Bratislave. Z Borského Sv. Jura sa veriaci zúčastnili na púti spoločne autobusom. O desiatej hodine sa pútnikom prihovoril pomoný biskup Mons. Jozef Haľko, ktorý priblížil prítomným, čo možno v kostole vidieť, na poludnie mal sv. omšu, ktorú mal pôvodne sláviť arcibiskup Mons. Zvolenský, ten sa však v tento deň zúčastnil na pohrebe kardinála Vlka v Prahe.
Po sv.omši mali veriaci našej farnosti obed v dome Quo vadis.

 Krížová cesta ulicami obce 
Na Veľký piatok 14. apríla sa  uskutočnila krížová cesta ulicami obce. Začala o 18.30 v kostole, trasa bola oproti predošlým rokom zmenená: išlo sa cez Drahy, ulicou 1. mája, popri zdravotnom stredisku, požiarnej zbrojnici, do kaplnky sv. Vendelína, kde bola pobožnosť zakončená.

 

 620. výročie prvej písomnej zmienky o farnosti 

 

 Svätojuské hody 
Na hodovú slávnosť sv. Juraja sa v nedeľu 23. apríla veriaci opäť zúčastnili sv.omše slávnostne v krojoch.

 Juránek vo Francúzsku 
V nedeľu 7. mája sa veriaci členovia detského folklórneho súboru Juránek zúčastnili na svätej omši, v závere ktorej prijali špeciálne požehnanie na cestu. Čakal ich takmer týždenný pobyt v Paríži, kde deti možnosť vystúpiť v Disneylande.
V druhej časti pobytu navštívili katedrálu Notre Dame, baziliku Sacre Coeur, a kostol sv. Magdalény, ktorý je sídlom slovenskej katolíckej misie v Paríži, a tak sa tam aj zúčastnli na svätej omši v slovenskom jazyku.

 Výročná poklona, prvé sv. prijímanie, Božie Telo 
Výročná poklona Oltárnej sviatosti, ktorá je v Borskom Sv. Jure určená na 3. jún, čo v tomto roku pripadlo na sobotu, bola z organizačných dôvodov presunutá na prvý piatok 2. júna.
V nedeľu 11. júna sa konala slávnosť prvého svätého prijímania. Spasiteľa v Eucharistii po prvý raz prijali štyri deti - dve dievčatá a dvaja chlapci.
V nasledujúcu nedeľu 18. júna sa konala zaužívaným spôsobom procesia Božieho Tela.

 

 

 

 

 120. výročie postavenia kaplnky Nepoškvrneného Počatia Panny Márie na Tomkoch 

 

 

 

 

 FARSKÉ HODY:  340. výročie stavby a možnej posviacky farského kostola 

 

 ADVENT - VIANOCE    2017 

3.12. Prvá adventná nedeľa - požehnanie adventných vencov na začiatku omší

spoveď na Tomkoch: piatok 1.12.: 14.30-15.00; piatok 8.12.: 15.15-16.00
spoveď starých a chorých doma: štvrtok 7.12. a piatok 8.12. dopoludnia; ďalší podľa dohody

rorátne omše: vždy v stredu 6.12., 13.12., 20.12. - ráno o 6.50
po sv.omši skromné raňajky pre školákov v sakristii

8.12.  prikázaný sviatok: Nepoškvrnené počatie Panny Márie
                                        štvrtok 7.12. 18.00 BSJ
                                         piatok 8.12. 16.00 Tomky
                                                             18.00 BSJ (detská omša)

detská omša bude vo štvrtok 14.12. namiesto piatku 15.12.

16.12. sobota: od 9.00 spoločná vianočná spoveď;  10.30 sv. omša

24.12. Štvrtá adventná nedeľa - ŠTEDRÝ DEŇ: omše v obvyklom čase

BOŽIE NARODENIE - prikázaný sviatok

           omša v noci na Tomkoch nebude
                             24.00 polnočná v BSJ
25.12. pondelok:   omše ako v nedeľu

26.12. utorok:        9.00 BSJ
                            10.30 Tomky
                            15.00 jasličková slávnosť

27.12. streda: omša ráno 7.30
28.12. štvrtok: omša večer 18.00
29.12. piatok: omša ráno 7.30 (detská omša nebude)
30.12. sobota: omša ráno 7.30

31.12. nedeľa - Silvester: omše v obvyklom čase
                                     15.00 ďakovná pobožnosť

1.1.2018 pondelok - Nový rok; prikázaný sviatok: Bohorodičky P. Márie
                           omše: 9.00 BSJ; 10.30 Tomky; 18.00 BSJ

utorok-piatok: omše večer o 18.00

5.1. prvý piatok - omša na Tomkoch nebude, večer v BSJ z prikázaného sviatku

6.1. prikázaný sviatok: Zjavenie Pána (Troch kráľov)
                                     piatok  5.1. 18.00 BSJ
                                     sobota 6.1.   9.00 BSJ
                                                       10.30 Tomky

7.1. nedeľa: slávnosť Krstu Krista Pána - končí vianočné obdobie