Predošlé roky

UDALOSTI ROKU 2017

 Koledovanie "Dobrá novina" 
V piatok 6. januára sa uskutočnilo po prvý raz v našej farnosti kaledovanie detí v rámci projektu Dobrá novina. Na stretkách počas decembra sa deti zadelili do troch skupiniek a rozdelili si jednotlivé vinše.
Na sviatok Zjavenia Pána pán koledníkom odovzdal požehnanú kriedu, zapálil kahance betlehemským svetlom, ktoré ponesú ako symbol prítomného Krista, a udelil im špeciálne požehnanie.
Popoludní potom deti zahájili koledovanie na fare, odkiaľ išli v troch smeroch do 39 prihlásených domov v Borskom Svätom Jure a na Tomkoch.

 Biblická olymiáda 
V pondelok 6. februára sa konalo školské kolo Biblickej olymiády, ktorého sa zúčastnilo 10 najúspešnejších žiakov druhého stupňa našej ZŠ v triednych kolách.
Najlepší súťažiaci vytvorili trojčlenné družstvo v zložení Matej Hušek, Lukáš Holúbek a Hanka Švecová (z Kuklova), nahradník: Milan Jurčák, ktoré reprezentovalo školu v dekanátnom kole v Šaštíne 21. marca, kde skončilo na druhom mieste.

 

 Dekanátna púť k sv. Martinovi 
V rámci jubilejného roka sv. Martina Bratislavskej arcidiecézy sa v sobotu 25. marca konala púť šaštínskeho dekanátu do katedrály sv. Martina v Bratislave. Z Borského Sv. Jura sa veriaci zúčastnili na púti spoločne autobusom. O desiatej hodine sa pútnikom prihovoril pomoný biskup Mons. Jozef Haľko, ktorý priblížil prítomným, čo možno v kostole vidieť, na poludnie mal sv. omšu, ktorú mal pôvodne sláviť arcibiskup Mons. Zvolenský, ten sa však v tento deň zúčastnil na pohrebe kardinála Vlka v Prahe.
Po sv.omši mali veriaci našej farnosti obed v dome Quo vadis.

 Krížová cesta ulicami obce 
Na Veľký piatok 14. apríla sa  uskutočnila krížová cesta ulicami obce. Začala o 18.30 v kostole, trasa bola oproti predošlým rokom zmenená: išlo sa cez Drahy, ulicou 1. mája, popri zdravotnom stredisku, požiarnej zbrojnici, do kaplnky sv. Vendelína, kde bola pobožnosť zakončená.

 

 620. výročie prvej písomnej zmienky o farnosti 

 

 Svätojuské hody 
Na hodovú slávnosť sv. Juraja sa v nedeľu 23. apríla veriaci opäť zúčastnili sv.omše slávnostne v krojoch.

 Juránek vo Francúzsku 
V nedeľu 7. mája sa veriaci členovia detského folklórneho súboru Juránek zúčastnili na svätej omši, v závere ktorej prijali špeciálne požehnanie na cestu. Čakal ich takmer týždenný pobyt v Paríži, kde deti možnosť vystúpiť v Disneylande.
V druhej časti pobytu navštívili katedrálu Notre Dame, baziliku Sacre Coeur, a kostol sv. Magdalény, ktorý je sídlom slovenskej katolíckej misie v Paríži, a tak sa tam aj zúčastnli na svätej omši v slovenskom jazyku.

 Výročná poklona, prvé sv. prijímanie, Božie Telo 
Výročná poklona Oltárnej sviatosti, ktorá je v Borskom Sv. Jure určená na 3. jún, čo v tomto roku pripadlo na sobotu, bola z organizačných dôvodov presunutá na prvý piatok 2. júna.
V nedeľu 11. júna sa konala slávnosť prvého svätého prijímania. Spasiteľa v Eucharistii po prvý raz prijali štyri deti - dve dievčatá a dvaja chlapci.
V nasledujúcu nedeľu 18. júna sa konala zaužívaným spôsobom procesia Božieho Tela.

 

 

 

 

 

 340. výročie stavby a možnej posviacky farského kostola 

 

 

Začala sa oprava strechy na kaplnke sv. Jána Nepomuckého, ktorú nám minulý týždeň strhla búrka.

Náklady opravy sú vyčíslené na 2049,84 eur.

Pomôcť pri úhrade opravy môžete milodarom osobne, alebo zaslaním na účet farnosti: SK93 0900 0000 0050 3600 3783; variabilný symbol 1756 (je to rok prvej písomnej zmienky o tejto kaplnke).

Všetkým ochotným dobrodincom vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!

 

 

 120. výročie postavenia kaplnky Nepoškvrneného Počatia Panny Márie na Tomkoch 

 

 

Pripravujeme:

Výprava s deťmi na sútok Moravy a Dyje k trojštátnemu hraničnému bodu