Predošlé roky

UDALOSTI ROKU 2019

 Koledovanie "Dobrá novina" 
Už po tretíkrát sa v našej farnosti uskutočnilo kaledovanie detí v rámci projektu Dobrá novina.
Pri prvopiatkovej sv. omši 4. januára pán farár koledníkom odovzdal požehnanú kriedu, betlehemské svetlo, ktoré ponesú ako symbol prítomného Krista, a udelil im špeciálne požehnanie.
V sobotu . januára popoludní deti zahájili koledovanie na fare, odkiaľ išli v troch smeroch do 30 prihlásených domov v Borskom Svätom Jure a na Tomkoch.

 Biblická olympiáda 
V školskom kole biblickej olympiády boli najúspešnejší žiaci Matej Hušek, Milan Jurčák a Hana Švecová (z Kuklova). Ako trojčlenné družstvo sa zúčastnili 20. marca deknátneho kola v Šaštíne.
V rámci družstva Gymnázia sv. Františka z Assisi v Malackách sa diecézneho kola Biblickej olympiády stredných škôl 10. apríla v Bratislave zúčastnili Juraj Hušek

 Video 
Sv. Cyril a Metod v Borskom Sv. Jure (pri príležitosti 1150. výročia smrti sv Cyrila)

 

 Zomrel bývalý farár v Bor.Sv.Jure (1983-1990) Jozef Gábriš 
V sobotu 23. februára 2019 zomrel náhle vo Fakultnej nemocnici v Trnave v 63. roku života a v 38. roku kňazstva. Pohreb sa konal v stredu 27. februára. Dopoludnia bola zádušná sv. omša v Trakoviciach, jeho poslednom pôsobisku, a popoludní bol pochovaný na miestnom cintoríne v Tesárskych Mlyňanoch, vedľa svojho strýka trnavského arcibiskupa Mons. Júliusa Gábriša.

 

 Výlet s deťmi 
V utorok 30. júla sa uskutočnil výlet s deťmi do Bratislavy.
Pôvodne sa malo ísť v sobotu 27. júla, ale viacero akcií v ten deň spôsobilo, že sa prihlásilo málo detí. Preto sa výlet posunul o tri dni na utorok, čo však znaenalo, že niektorí rodičia, ktorí pôvodne mali záujem ísť, kvôli práci nemohli. Ale že bolo správne rozhodnutie termín výletu posunúť, potvrdilo napokon aj sobotné daždivé počasie.
V Bratislave sme popod Michalskú bránu prešli k najstaršiemu kostolu Bratislavy - františkánom, kam kedysi králi, po svojej korunovácii v Dóme sv. Martina, prišli pasovať ctihodných mešťanov za rytierov rádu Zlatej ostrohy.
Pater Ján Kapistrán nás previedol kostolom, priľahlými kalnkami, kryptou i časťou kláštora. Po sv. omši sme sa v kláštore najedli a s medzizastávkou pri zmrzlinárni na Hvietdoslavovom nám. sme Starým mostol prešli cez Dunaj do Sadu Janka Kráľa. Tam na deti čakali rôzne úlohy, ktoré museli, rozdelené do skupiniek absolvovať. Po ich úspešnom zvládnutí boli v starej bývalej veži z františkánskeho kostola, ktorá stojí v sade ako altánok, deti odmenené pasované rádom Zlatej ostrohy.

 

 Ómša pri kaplnke sv.Urbana, požehnanie bylín a kvetov 
Na vigíliu slávnosti Nanebovzatia Panny Márie v stredu 14. augusta sa konala sv.omša pri kaplnke sv. Urbana. Tak, ako aj predošlý rok súčasťou sv. omše bol aj obrad požehnania bylín a kvetov.
V dávnejších dobách bol zvyk na sviatok Nanebovzatia Panny Márie zdobiť kostoly poľnými kvetmi. Ľudia v procesiách prinášali do kostola kvety a liečivé byliny, z ktorých uvili veniec a ten priniesli ako obetný dar.
Táto tradícia pripomínala legendu, podľa ktorej v okamihu, ako bola Panna Mária vzatá s dušou i telom do neba, šírila sa z jej prázdneho hrobu nádherná vôňa kvetov.
Požehnanie liečivých bylín na tento sviatok vzniklo v Nemecku, kde je možné historicky doložiť príslušné obrady požehnania už v 10. storočí. Postupne sa tento zvyk rozšíril aj v ďalších krajinách.
Už pohanský starovek poznal liečivú silu bylín, ale pripisoval ju magickým obradom pri ich zbieraní. Cirkev tento zvyk pokresťančila a vytvorila obrad požehnania bylín, aby vyzdvihla, že Boh je prameňom každej liečivej sily a na príhovor Panny Márie a svätých je možné získať uzdravenie.
Je pochopiteľné, že práve v období dozrievania obilia a rozkvetu prírody, sa Mária tradične uctievala ako „lúčny kvietok a ľalia v údoliach“ – ako sa spomína v starozákonnej knihe Pieseň piesní.
Pri tomto požehnaní sa viazalo do kytíc sedem bylín. Toto číslo je symbolickým vyjadrením Božej pozornosti voči človeku v siedmych sviatostiach, ale je aj vyjadrením „siedmych bolestí Panny Márie“.
Kytičku tvorili napr. mäta, medovka, saturejka, levandula, rebríček, nechtík a šalvia. V závislosti od kraja to boli aj ľubovník, palina, vratič, myší chvost, divozel, zemežlč, železník lekársky, krvavec, harmanček, tymián, valeriána, repík, oman, ďatelina a tiež rozličné druhy obylia.
Požehnanú kytičku týchto bylín si potom ľudia doma zavesili k obrazu Panny Márie a izbou sa šírila ich vôňa. Kytička mala chrániť príbytok a obyvateľov domu pred chorobami. Tiež mala byť ochranou pred následkami búrky.
Sv.omše sa zúčastnilo asi 80 veriacich a rozdalo sa vyše 50 sv.prijímaní.

Keďže v kaplnke Panny Márie Lurdskej, kde bývajú litánie v nedeľu po slávnosti Nanebovzatia, sa práve opravoval interiér, litánie sa uskutočnili tentoraz tiež v kaplnke sv. Urbana. Na pobožnosť prišlo 17 veriacich.

 

 Púť seniorov do Žarošíc 
Vo štvrtok 22. augusta sa uskutočnila púť seniorov do Žarošíc na Morave. Účastníci púte vystúpili z autobusu na kraji obce, aby tak procesiou ku kostolu vykonali naozajstné putovanie. Miestny farár Josef Pohanka im vyšiel v ústrety a voviedol ich do farského kostola, kde mali sv.omšu zo sviatku Panny Márie Kráľovnej. Po sv.omši v pútnickom areáli za kostolom vdp. Pohanka pútnikom priblížil históriu tohto miesta. Počas poludnia si pútnici vykonali v areáli okolo kostola krížovú cestu. A po obede v miestnej časti Silničná navštívili kaplnku v Zdravej vode, kde si nabrali vodu zo studničky a pomodlili sa litánie. Napokon sa ešte znovu v kostole pomodlili sv.ruženec. Po tejto pobožnosti bol záver púte pri odchode z kostola ozvláštnení stretnutím s pútnikmi, ktorí na pešej púti zo Znojma na Velehrad práve cez Žarošice prechádzali a zastavili sa v tomto pútnicko kostole.

  fotografie z púte

 

 

 

 

 

31. 12. utorok   koniec roka     15.00 sv. omša B.S.Jur,
                                             ďakovná pobožnosť na konci roka

1. 1. 2020 streda   Nový rok      9.00 sv. omša B.S.Jur
            Bohorodičky P.Márie  10.30
sv. omša Tomky
              prikázaný sviatok!      18.30
sv. omša B.S.Jur
 

3. 1. prvý piatok v mesiaci        15.00 sv. omša Tomky
                                                  18.30
sv. omša B.S.Jur

 

6. 1. pondelok  Zjavenie Pána   7.30 sv. omša B.S.Jur
                          (Troch kráľov)   9.00 sv. omša Tomky
               prikázaný sviatok!     10.30
sv. omša B.S.Jur, požehnanie koledníkov
                                              popoludní: koledovanie detí Dobrá novina