Predošlé roky

 

UDALOSTI ROKU 2020

 Koledovanie "Dobrá novina" 
Na slávnosť Zjavenia Pána v pondelok 6. januára sa v našej farnosti uskutočnilo kaledovanie detí v rámci projektu Dobrá novina.
Dopoludnia pri sv. omši pán farár koledníkom odovzdal požehnanú kriedu a betlehemské svetlo, ktoré ponesú ako symbol prítomného Krista, a udelil im špeciálne požehnanie.
Popoludní deti zahájili koledovanie na fare, odkiaľ išli v troch smeroch do 28 prihlásených domov v Borskom Svätom Jure a na Tomkoch.

 Biblická olympiáda 
6. februára sa uskutočnilo školské kolo biblickej olympiády v ktorom boli najúspešnejší žiaci M. Hušek, H. Švecová a L. Holúbek. Z dôvodu zatvorenia škôl počas pandémie sa ďalšie kolá súťaže neuskutočnili.

 Pandémia 
Svetová pandémia vírusu COVID-19, ktorá zasiahla aj Slovensko, znamenala značné obmedzenie pracovného i spoločenského života. Od 10. marca bol vydaný zákaz verejných bohoslužieb. Tento stav trval počas pôstneho obdobia i počas veľkonočných sviatkov. Účasť veriacich na bohoslužbách s obmedzeniami bola povolená až od 6. mája.

 Virtuálna krížová cesta s birmovancami    (15. 3.)    https://youtu.be/Df7WC6S6kF8

 

 150 výročie postavenia kaplnky sv.Vendelína 

 

 

 
 

 Nový vrchnák na krstiteľnici 
Aj keď pandémia náš život značne obmedzila, ale ho nezastavila. Smutnú prázdnotu kostola rozjasnila novota - nový vrchnák na krstiteľnicu.
Starý kamenný je veľmi ťažký a bol problém s jeho skladaním a najmä ukladaním naspäť na krstiteľnicu. Jeho položenie, napriek všetkej opatrnosti, spôsobil náraz, že už sa na dvoch miestach z neho kúsok odlúpil.
Preto som začal uvažovať nad novým vrchnákom (mosadzným - aby nekorodoval), skôr než sa poškodí aj sama krstiteľnica. Oslovoval som cez internet slovenské i české firmy a umelecké kováčstva, ale bez úspechu. S mosadzou nikto nepracuje. Tak som sa obrátil na umelca, autora niektorých sakrálnych predmetov, ktoré sú aj z mosadze, v nádeji, že má kontakty na realizátora jeho návrhov. Spolupráca s ním však skončila pri návrhoch, ako by mohol vrchnák vyzerať. Keď sa už vyše pol roka neozval, tak som sa rozhodol pre ďalší pokus.
Našiel som cez internet obchod na severozápade Poľska, kde bola ponuka výroby vrchnáka na krstiteľnicu na mieru (iné obchody mali v ponuke len vrchnáky s presne s určenými rozmermi). S istými obavami, som sa rozhodol dať objednávku a samozrejme vopred zaplatiť (nikto sa nepustí do takej práce, ak nemá istotu, že mu objednávateľ zaplatí). Moje obavy sa znásobili, keď medzičasom prišlo k opatreniam v súvislosti s pandémiou a zatvorením hraníc...
Našťastie, všetko dobre dopadlo a v prvý aprílový deň kuriér doviezol obrovský balík.
Nie, nebola v ňom Bambuľka, ale nový vrchnák na krstiteľnicu.

 

 

 

 

 

 

 

  https://youtu.be/0ZaKvT8bvTk

 

    https://youtu.be/2lYmY7agaAQ

   

    https://youtu.be/VeN4TzWbHt8

   
 

TŔNE A KVETY ŽIVOTA
Videodokument venovaný 75. výročiu konca II. svetovej vojny v Borskom Svätom Jure
a spomienke na Ing. Jozefa Mračnu.

 

    https://youtu.be/Y3sF7czaIxo

 


OZNAMY

 

 

 

 

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky ku konaniu bohoslužieb

- Vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
- Pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
- Zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem ľudí z jednej domácnosti) bol minimálne 2 metre,
- Treba vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh, predmetov, kľučiek.

Je nevyhnutné, aby každá osoba svojim správaním prispela k čo možno najlepšiemu zvládnutiu tejto zložitej situácie, aby svojim konaním neprispela k šíreniu nákazy a neohrozovala zdravie ľudí. V tomto ponímaní je nevyhnutné prijímať a akceptovať toto usmernenie.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky