Predošlé roky

 

 Jasličková slávnosť 2017 
Na druhý sviatok vianočný 26. decembra sa poobede konala jasličková slávnosť, pri ktorej deti zahrali scénku o pravých hodnotách Vianoc. (foto)

UDALOSTI ROKU 2018

 Koledovanie "Dobrá novina" 
V sobotu 6. januára na sviatok Zjavenia Pána sa uskutočnilo po druhý raz v našej farnosti kaledovanie detí v rámci projektu Dobrá novina.
Dopoludnia pri svätej omši pán farár koledníkom odovzdal požehnanú kriedu, betlehemské svetlo, ktoré ponesú ako symbol prítomného Krista, a udelil im špeciálne požehnanie.
Popoludní potom deti zahájili koledovanie na fare, odkiaľ išli v troch smeroch do výše 30 prihlásených domov v Borskom Svätom Jure a na Tomkoch.  (foto)

 Oprava kaplnky Panny Márie Lurdskej 
Podrezanie kaplnky