Húšky:
KAPLNKA BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO
miestna časť obce Borský Svätý Jur, ktorá bola 1. 2. 2004 odčlenená od jurskej farnosti a pričlenená do farnosti Závod

husky4.jpg (11791 bytes)

husky1.jpg (13657 bytes)