Zo stránky obce Borský Svätý Jur:

"O tom, že Jurčania boli v minulosti nábožní, svedčia i daľšie sakrálne pamiatky. Z 8 kaplniek je 5 v obci, po jednej v osade Tomky a Húšky a jedna v obecnom sade, ktorý sa vytvoril v časti bývalých vinohradov - kaplnka sv. Urbana. V obci bolo postavených päť kamenných krížov, socha sv. Floriána z r. 1879, súsošie Piety z r. 1715, súsošie sv. Trojice. Uprostred cintorína sa týči kamenný kríž s korpusom Ukrižovaného, pripomínajúci cholerovú epidémiu z r. 1831, ktorá si vyžiadala cez 340 obetí. V rôznych častiach chorára obce stojí ďalších sedem kamenných krížov, jeden mocný železný kríž a Božia muka zo začiatku 17. storočia."

  kostol SV. JURAJA

  kaplnka LURDSKEJ PANNY MÁRIE
  kaplnka Sv. VENDELÍNA
  kaplnka Sv. JÁNA NEPOMUCKÉHO

cintorín:
  kaplnka rodiny Bilových a Gútových
  kaplnka rodiny Černých

obecný sad:
  kaplnka Sv. URBANA

Tomky:
  kaplnka NEPOŠK. POČ. PANNY MÁRIE

Húšky (filiálka farnosti Závod):
   kaplnka BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

KRÍŽE

OSTATNÉ SAKRÁLNE PAMIATKY