KRÍŽE

"V obci bolo postavených päť kamenných krížov... Uprostred cintorína sa týči kamenný kríž s korpusom Ukrižovaného, pripomínajúci cholerovú epidémiu z r. 1831. V rôznych častiach chorára obce stojí ďalších sedem kamenných krížov, jeden mocný železný kríž..."

Kríže v obci:

  1. pri družstve (cesta na Sekule)

  detail

 

 

 

 

 

 

 

  2. na križovatke (pri cintoríne)

  detail

 

 

 

 

 

 

 

  3. pri kostole

  detail

 

 

 

 

 

 

 

  4. ul. SNP (cesta na Šaštín)

  detail

 

 

 

 

 

 

 

  5. pri kaplnke sv. Jána (cesta na Šaštín)

  detail

 

 

 

 

 

  morový kríž na cintoríne

  detail

 

 

 

 

 

 

 

Kríže v extraviláne - mimo obce:

xsastin.jpg (11984 bytes)

  1. cesta na Kuklov a Šaštín

  detail

 

 

 

 

 

 

 

  2. poľná cesta na Kúty

  detail 1

  detail 2

 

 

 

 

 

 

  3. v obecnom sade (od zavlažovacej nádrže smerom k Sekuliam)

  detail 1

  detail 2

  širší pohľad

 

 

 

 

 

 

Xtehelna.jpg (14393 bytes)

  4. pri jazierku za tehelňou (cesta na Tomky)

 

 

 

 

 

 

 

 

  5. na Tomkoch pri kaplnke

  detail

 

 

 

 

 

 

 

XhuskyB.jpg (14521 bytes)

  6. na Húškoch (naproti kaplnke)

    (od 1. 2. 2004 filiálka farnosti Závod)

 

 

 

 

 

 

 

XhuskyA2.jpg (10938 bytes)

7. na Húškoch (pri družstve, na začiatku osady)

    (od 1. 2. 2004 filiálka farnosti Závod)

  detail

 

 

 

 

 

 

  železný kríž pod obecným sadom

  detail

 

 

 

 

 

 

 

  železný kríž pri začiatku Baroškovho kanála

  detail

  širší pohľad

 

 

 

 

 

 

  drevený kríž v lese pri hájovni - chate Lasek

  širší pohľad

 

 

 

 

 

 

 

XhuskyC1.jpg (22423 bytes)

  kovový kríž na Húškoch

    (od 1. 2. 2004 filiálka farnosti Závod)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kríže za hranicou chotára obce:

xsekule.jpg (8768 bytes)

  cesta na Sekule