KAPLNKA LURDSKEJ PANNY MÁRIE

1894 J. a J. Holly

Výjav z Getsemany na priečelí kaplnky:

Interiér v roku 2009:

Po rekonštrukcii interiéru v lete 2011: