KOSTOL SV. JURAJA

Kostol bol postavený v r.1677 na mieste predošlého kostola.
Pôvodne bol jednoloďový so svätyňou na severovýchode a štvorcovo pôdorysnou predstavanou svojráznou vežou na juhozápade. Na prelome 18./19. storočia bol rozšírený prístavbou bočnej lode na juhovýchodnej strane. Vznikol tak priestrannejší dvojloďový chrám.
Sakristia s krížovou klenbou je pristavená na severovýchodnej strane.
Kostol má 9 okien, ktoré boli v 70-tych rokoch 20.stor. zasklené farebným sklom s obrazmi svätých.
Hlavný drevený oltár je klasistického slohu s obrazom sv. Juraja na koni v boji s drakom.
Vo vedľajšej lodi je drevený oltár s obrazom sv. Rochusa.
Z roku 1947 pochádzajú freskové maľby - obraz v sanktuárii nad dverami do sakristie, znázorňujúci príchod vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, a obraz na strope - klenbe - v bočnej časti, znázorňujúci sv. Floriána. Tu je namaľovaný aj erb obce. Autorom malieb bol majster Vondráček.
V r. 1967 boli na klenbe hlavnej lodi reštaurované v rohoch obraz evanjelistov a v strede obraz znázorňujúci korunováciu Panny Márie. Okrem vzácnych rezbárskych prác - sochy sv. Petra a sv. Pavla je najviac cenený drevený kríž s korpusom Ukrižovaného od neznámeho rezbára. Taktiež drevená spovedelnica je od neznámeho umeleckého stolára. Lavice v kostole pochádzajú od tunajšieho bývalého stolára Karola Pribiša st. z r. 1948.
Vo veži na 3. podlaží sú umiestnené tri zvony. Najmenší a najstarší je zvon Panny Márie, uliaty Fridrichom Seitenkuferom z Rudna z 19. storočia, zatiaľ čo mladšie zvony - stredný - sv. Juraja a najväčší zvon - Ukrižovaného, sú z r. 1922.
V roku 1986 bol zreštaurovaný hlavný oltár a v r. 1988 oltár v bočnej lodi ako i pozlátené rámy obrazov krížovej cesty a kazateľnica.

Pohľad z juhozápadu:
kostol8.jpg (14393 bytes)

Pohľad z juhu:
kostol6.jpg (26500 bytes)

Pohľad zo severovýchodu:

Interiér: hlavná loď a bočná loď
hlavnalod1.jpg (20331 bytes)  bocnalod1.jpg (17482 bytes)

juraj.jpg (21278 bytes)

   sv. Juraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stropné maľby:

alzbeta.jpg (15019 bytes)

   sv. Alžbeta (presbytérium)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

korunovanie.jpg (17035 bytes)

   korunovanie Panny Márie
   (hlavná loď)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

martin.jpg (18121 bytes)

   sv. Martin (bočná loď)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

florian.jpg (16674 bytes)

   sv. Florián (bočná loď)

   detail erbu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

morava.jpg (34687 bytes)

   sv. Cyril a Metod
   príchod na Veľkú Moravu

   (severná stena presbytéria)

 

 

 

 

 

 

 

Vitráže okien:

 

(južná stena presbytéria)   

sv. Jozef  

jozef.jpg (40150 bytes)

(hlavná loď)cyril.jpg (36304 bytes)

   sv. Cyril

(bočná loď)

sv. Metod  


maria.jpg (33749 bytes)

   Ružencová Panna Mária


goretti.jpg (39026 bytes)

sv. Mária Goretti  


   sv. Vojtech


michal.jpg (32768 bytes)

sv. Michal Archanjel