Juraj Ján Atanáz Duby (Dubay)

farár 1737 24.4. - 1755 22.2.+

Némethy ho uvádza ako farára v Bor. Sv. Jure od 24. apríla 1737, avšak podľa matriky prišiel medzi 6. a 13. májom.
Némethy píše, že zomrel 22. február 1755, ale v matrike je uvedený 23. február.

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str. 53; 551
Farské matriky: MBapt MDef 1737