Jozef Gábriš

administrátor (de facto farár) 1983 (6.) nov. - 1990 (28.) okt.

Narodil 7.1.1957 v Zlatých Moravciach. Za kňaza bol vysvätený 14.6.1981. Kaplánom bol najprv v Malackách, potom v r. 1983 v Pezinoku. Od novembra 1983 sa stal administrátorom v Borskom Jure, v matrikách si začal v r. 1987 uvádzať funkciu "farár". Od novembra 1990 sa vymenili s Elemírom Tasárym a bol administrátorom v Mojzesove. Farárom v Dudinciach bol od 15.11.2003; kde bol poverený dekanskou agendou hontianskeho dekanátu. Od 1.7.2005 sa stal administrátorom v Novom Meste nad Váhom, kde bol od 1.11.2005  dekanom. Od 1.1.2006 tam´bol ustanovený za farára.
Na Katolíckej univerzite v Ružomberku získal doktorát z pedagogiky a filozofie. Pri prerozdelení diecéz vo februári 2008 zostal začlenený v Trnavskej arcidiecéze.

1. januára 2015 sa stal farárom novozriadenej farnosti Trakovice.

Pramene:
Farské matriky: MBapt, MCop, MDef 1983-1990