PhMg. Juraj Strakovič

farár 1651 máj - 1653 +

Narodil

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str. 52; 942