Ján Sekáč   [Szekács, Szekáts]

administrátor 1796 január - august

Némethy jeho pôsobenie v Borskom Sv. Jure neuvádza. V sobášnej matrike na úvod roku 1796 píše o sebe, že bol 3 roky a 11 mesiacov kaplánom v Uníne. Začiatkom januára vystriedal ako administrátor v Borskom Sv. Jure Štefana Poláka, ktorý išiel do Gbelov.
V Jure pôsobil do konca augusta, kedy sa vrátil za administrátora Štefan Polák. Vtedy odišiel za kaplána do Gbelov.

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str. 956
Farské matriky: MBapt, MCop 1796

adm. Ján Sekáč admin. 1796 (5.) jan. - (31.) aug.
Némethy jeho pôsobenie v Jure nespomína.
V MCop uvádza, že bol 3 roky a 11 mesiacov kaplánom v Uníne..