Rímskokatolícky farský úrad
SNP 3
908 79 Borský Sv. Jur

IČO: 34016732

okres: Senica
dekanát: Šaštín   (Mor.Sv.Ján)
arcidiecéza: Bratislava

tel.: 034/ 7772126
e-mail: borskyjur@fara.sk

Farár:
Mgr. Marian Vojtko
0905 476 246
0903 982 090

www.mariasoft.sk
marianus@mariasoft.sk

Bankové spojenie:

SLSP - IBAN: SK93 0900 0000 0050 3600 3783

ČSOB  4012366307 / 7500