Program misií vo farnosti Borský Svätý Jur
od 10. 11. do 18. 11. 2012

Sobota 10. 11. 18.00 Sv. omša a začiatok misií
Nedeľa 11. 11.   7. 30
  9. 00
10. 30
11. 30
15. 00
Sv. omša s misijnou kázňou
Tomky: Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša s misijnou kázňou
Stretnutie s mládežou
Pobožnosť + katechéza pre ženy
Pondelok 12. 11.   8.00
16.00
18.00
19.00
Sv. omša s misijnou kázňou   HRIECH
Sv. omša pre deti
Sv. omša s misijnou kázňou   OBRÁTENIE
Katechéza pre mužov
Utorok 13. 11.   8.00
16.00
18.00
Sv. omša s misijnou kázňou   SPOVEĎ
Sv. omša pre deti
Sv. omša s misijnou kázňou   SMRŤ A SÚD
Streda 14. 11.   8.00
16.00
18.00
Sv. omša s misijnou kázňou   CIRKEV
Sv. omša pre deti
Sv. omša s misijnou kázňou   JEŽIŠ - DARCA ŽIVOTA
Štvrtok 15. 11.   8.00
18.00
Sv. omša s misijnou kázňou   VIERA
Eucharistická slávnosť s adoráciou   O EUCHARISTII
Piatok 16. 11.   8.00
10.00
18.00
19.00
Sv. omša + udelenie sviatosti pomazania chorých   UTRPENIE
Tomky: Sv. omša +  - // -
Sv. omša + obnova manželských sľubov   LÁSKA

Stretnutie s mládežou
Sobota 17. 11.   8.00
17.30
18.00
Sv. omša s misijnou kázňou   MODLITBA
Novéna k MUP
Sv. omša s misijnou kázňou  
PANNA MÁRIA
Nedeľa 18. 11.   7. 30
  9. 00
10. 30
Sv. omša s misijnou kázňou
Tomky: Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša – záver misií   KRÍŽ

Sviatosť zmierenia:

deti      utorok   od 15.00

ženy     streda   od 9.00 do 12.00 a od 15.30

muži     štvrtok od 9.00 do 11.00 a od 15.30

mládež  piatok  od 15.30

Misie vo farnosti - to je čas,
keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť.
V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka:
Neodmietni toto pozvanie.

Váš duchovný otec a pátri misionári