Sväté misie v Borskom Svätom Jure

   Misie v roku 1940

   Misie 2012:

   O misiách a o misionároch - redemptoristoch

   Program misií 10.-18.11.2012

   Fotografie

   Misie v spomienkach detí