Sväté misie v roku 1940

Sväté misie sa v našej farnosti naposledy konali v roku 1940, čo pripomína aj nápis na misijnom kríži, ktorý je umiestnený v kostole nad sochou Piety Sedembolestnej Panny Márie.

Misie vtedy v našej farnosti konali pátri tešitelia z Marianky. Bližšie informácie o misiách sa nezachovali, ani fotografie, či záznamy z tejto udalosti.

Pamiatku na misie si uchovala pani Anna Šimková, ktorá ako školáčka spolu s dvomi kamarátkami po misiách napísala pátrom misionárom do Marianky list.

Odpísal im naň v decembri 1940 kaplán P. Jozafát Mokroš CC. Túto odpoveď si pani Šimková dodnes uchováva:

list-misie1940.jpg (1030509 bytes)