Sväté omše

Kontakt

Kňazi pôsobiaci vo farnosti

Kostol. kaplnky,
sochy, kríže

Foto

Milodary na opravu strechy kapnky sv. Jána Nepomuckého

OZNAMY
(formát MS-Word)

Zapisovanie na sv.omše

Zo života
svätého Martina

Šaštínsky dekanát

MISIE

História farnosti

-------------

Môže obec zo svojho rozpočtu prispieť na opravu kostola?