Sväté omše:

   BOR. SV. JUR:
Pondelok - piatok: 18.00 v zimnom čase / 18.30 v letnom čase
Sobota:   7.30
Nedeľa:   7.30, 10.30

   TOMKY:
.
Nedeľa:   9.00
Prvý piatok: 15.00
Prikáz. sviatok v prac.deň:   16.00

Aktuálne zadelené úmysly sv. omší.

Mimoriadne termíny sv.omší:

Sobota 21. 10. - o 13.30 sv.omša pri príležitosti 140. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v obci.

 

 

Plán slávení a pobožností v r. 2017:

Slávnosť sv.Juraja (24. apríl) - HODY: 23. apríl

Spomienka sv.Floriána (4. máj) - slávnosť dobrovoľného hasičského zboru: nedeľa 30. apríl

Spomienka sv. Jána Nepomuckého (16. máj)

Spomienka sv.Urbana (25. máj)

Výročná celodenná poklona Oltárnej Sviatosti: 3. jún (pevný termín) presunuté na prvý piatok 2. 6.

Slávnosť prvého sv.prijímania:  nedeľa 11. jún

Slávnosť Božieho Tela (15. jún) - procesia: nedeľa 18. jún

Spom. sv. Joachima a Anny  (26. júl) - slávnosť seniorov: nedeľa 23. júl

Sv. omša v kaplnke sv. Urbana: pondelok 14. august (vigília slávnosti Nanebovzatia Panny Márie)

Výr. posviacky kaplnky na Tomkoch (18. august): 20. august

Litánie v kaplnke Panny Márie Lurdskej: 20. 8.; 10. 9.

Spomienka sv. Vendelína (20. október) - ruženec v kaplnke sv. Vendelína: 22. 10.

posun času v noci z 28. na 29. októbra - noc je o hodinu dlhšia

Všetkých svätých - pobožnosť na cintoríne: 1. 11. (pevný termín) - streda

Spom. sv. Huberta  (3. november)

Výr. posviacky farského kostola (19. november) - HODY: 19. november