Sväté omše:

   BOR. SV. JUR:
Pondelok - piatok: 18.30
Sobota:   7.30
Nedeľa:   7.30, 10.30
  Prikáz. sviatok v deň prac.voľna - ako v nedeľu (ak v predchádzajúci večer nie je omša)
                         - 9.00 (ak je v predchádzajúci večer omša zo sviatku)

   TOMKY:
.
Nedeľa:   9.00
Prvý piatok: 15.00
Prikáz. sviatok v prac.deň:   16.00
                            v deň prac.voľna: 9.00 alebo 10.30 (podľa času omší v Bor.Sv.Jure)

Aktuálne zadelené úmysly sv. omší.

Mimoriadne termíny sv.omší:

streda 16. októbra - sv.omša bude ráno o 7.30

slávnosť Všetkých svätých - prikázaný sviatok
štvrtok 31.10. o 18.30 - Borský Sv.Jur
piatok 1.11.   o 9.00 - Borský Sv.Jur
                      o 10.30 - Tomky
                 pobožnosť na cintoríne o 15.00

pamiatka na všetkých verných zosnulých
sobota 2.11. o 7.30
- Borský Sv.Jur
                     o 9.00 - Tomky

 

 

Plán slávení a pobožností v r. 2019:

posun času v noci z 30. na 31. marca - noc je o hodinu kratšia

Sviatok obetovanie Pána (2. február) - sobota: požehnanie sviec - omša ráno

Svätoblažejské požehnanie (3. február) - nedeľa: popoludní pri litániách

Popolcová streda 6. marec

Veľkonočná nedeľa 21. apríl

Slávnosť sv.Juraja (24. apríl) - HODY: 28. apríl (liturgické slávenie v pondelok 29. apríla)

Spomienka sv.Floriána (4. máj) - slávnosť dobrovoľného hasičského zboru: nedeľa 5. máj

Spomienka sv. Jána Nepomuckého (16. máj) lítánie pri kaplnke budú až v júni

Spomienka sv.Urbana (25. máj)

Slávnosť prvého sv.prijímania:  26. máj

Výročná poklona farnosti Oltárnej Sviatosti: 3. jún (pevný termín) - pondelok

Slávnosť Božieho Tela (20. jún) - procesia: nedeľa 23. jún

Spom. sv. Joachima a Anny  (26. júl) - slávnosť seniorov: nedeľa 28. júl

Sv. omša v kaplnke sv. Urbana: streda 14. august (vigília slávnosti Nanebovzatia Panny Márie)

Výr. posviacky kaplnky na Tomkoch (18. august): 18. august

Litánie v kaplnke Panny Márie Lurdskej: 18.8., 8.9.

Spomienka sv. Vendelína (20. október) - ruženec v kaplnke sv. Vendelína: 20. 10.

posun času v noci z 26. na 27. októbra - noc je o hodinu dlhšia

Všetkých svätých - pobožnosť na cintoríne: 1. 11. (pevný termín) - piatok (omše: štvrtok 18.30; piatok 9.00, Tomky 10.30)

Spom. sv. Huberta  (3. november)

Výr. posviacky farského kostola (19. november) - HODY: 17. november