Sväté omše:

   BOR. SV. JUR:
Pondelok - piatok: 18.00 v zimnom čase / 18.30 v letnom čase
Sobota:   7.30
Nedeľa:   7.30, 10.30

   TOMKY:
.
Nedeľa:   9.00
Prvý piatok: 15.00
Prikáz. sviatok v prac.deň:   16.00

Aktuálne zadelené úmysly sv. omší.

Mimoriadne termíny sv.omší:

piatok 23.3. dopoludnia - spovedanie a sv. omša v DSS

sobota 24.3.  18.00 sv. omša z Kvetnej nedele (ráno omša nie je)

nedeľa 25.3. Kvetná nedeľa - ranná omša nie je
                                          8.45 Tomky omše začínajú vonku požehnaním
                                        10.30 B.S.Jur ratolestí a sprievodom
                                                  14.30 krížová cesta (za nenarodených)
(Slávnosť Zvestovania Pána sa prekladá na pondelok po 2. veľkonočnej nedeli - 9. apríla.)

pondelok 26.3. pomazanie chorých pri omši o 18.30

utorok 27.3. 16.00 Tomky sv. omša s pomazaním chorých

štvrtok 29.3. Zelený štvrtok: 18.30 sv. omša, prenesenie Sviatosti na bočný oltár; tichá adorácia pred bohostánkom do 20.30

piatok 30.3. Veľký piatok: 15.00 obrady umučenia Pána; poklona sv. krížu

sobota 31.3. Biela sobota: 8.30 Ranné chvály; poklona pri Božom hrobe
                                        18.00 Vešpery, ukončenie poklony, požehnanie veľkonočného jedla
 
        Veľkonočná vigília: 19.30 Obrady vzkriesenia, procesia

nedeľa 1.4. Veľkonočná nedeľa (ranná omša a Tomky: požehnanie veľkonočného jedla)

pondelok 2.4. Veľkonočný pondelok: 9.00 B.S.Jur; 10.30 Tomky

 

Sobota 2. júna - sv. omša z nedele bude večer o 18.30.
3. jún - ranná omša nebude; Tomky 8.30, Jur 10.00, po nej procesia Božieho Tela

 

Plán slávení a pobožností v r. 2018:

posun času v noci z 24. na 25. marca - noc je o hodinu kratšia

Slávnosť sv.Juraja (24. apríl) - HODY: 22. apríl

Spomienka sv.Floriána (4. máj) - slávnosť dobrovoľného hasičského zboru:

Spomienka sv. Jána Nepomuckého (16. máj)

Spomienka sv.Urbana (25. máj)

Slávnosť Božieho Tela (31. máj) - procesia: nedeľa 3. jún

Výročná celodenná poklona Oltárnej Sviatosti: 3. jún (pevný termín) nedeľa

Slávnosť prvého sv.prijímania:  v tomto roku nebude

Spom. sv. Joachima a Anny  (26. júl) - slávnosť seniorov: nedeľa 29. júl

Sv. omša v kaplnke sv. Urbana: utorok 14. august (vigília slávnosti Nanebovzatia Panny Márie)

Výr. posviacky kaplnky na Tomkoch (18. august): 19. august

Litánie v kaplnke Panny Márie Lurdskej: 19. 8.; 9. 9.

Spomienka sv. Vendelína (20. október) - ruženec v kaplnke sv. Vendelína: 21. 10.

posun času v noci z 27. na 28. októbra - noc je o hodinu dlhšia

Všetkých svätých - pobožnosť na cintoríne: 1. 11. (pevný termín) - štvrtok (omše: streda 18.00; štvrtok 9.00, Tomky 10.30)

Spom. sv. Huberta  (3. november)

Výr. posviacky farského kostola (19. november) - HODY: 18. november