Sväté omše:

   BOR. SV. JUR:
Pondelok - piatok: 18.30
Sobota:   7.30
Nedeľa:   7.30, 10.30
  Prikáz. sviatok v deň prac.voľna - ako v nedeľu (ak v predchádzajúci večer nie je omša)
                         - 9.00 (ak je v predchádzajúci večer omša zo sviatku)

   TOMKY:
.
Nedeľa:   9.00
Prvý piatok: 15.00
Prikáz. sviatok v prac.deň:   16.00
                            v deň prac.voľna: 9.00 alebo 10.30 (podľa času omší v Bor.Sv.Jure)

Aktuálne zadelené úmysly sv. omší.

Mimoriadne termíny sv.omší:

Roráty - ranné omše v advente: utorok 18.12. a štvrtok 20.12.

Plán slávení a pobožností v r. 2018:

posun času v noci z 24. na 25. marca - noc je o hodinu kratšia

Slávnosť sv.Juraja (24. apríl) - HODY: 22. apríl

Spomienka sv.Floriána (4. máj) - slávnosť dobrovoľného hasičského zboru: nedeľa 6. máj

Spomienka sv. Jána Nepomuckého (16. máj)

Spomienka sv.Urbana (25. máj)

Slávnosť Božieho Tela (31. máj) - procesia: nedeľa 3. jún

Výročná poklona farnosti Oltárnej Sviatosti: 3. jún (pevný termín) - keďže v tomto roku pripadá na nedeľu, keď je aj procesia Božieho Tela, poklona sa presúva na pondelok 4. júna

Slávnosť prvého sv.prijímania:  v tomto roku nebude

Svätá omša pre pracovníkov a klientov DSS a ich hostí: utorok 19. júna o 10.00, potom požehnanie zrekonštruovanej budovy DSS - kaštiela

Spom. sv. Joachima a Anny  (26. júl) - slávnosť seniorov: nedeľa 29. júl

Sv. omša v kaplnke sv. Urbana: utorok 14. august (vigília slávnosti Nanebovzatia Panny Márie)

Výr. posviacky kaplnky na Tomkoch (18. august): 19. august

Litánie v kaplnke Panny Márie Lurdskej: 9. 9.

Spomienka sv. Vendelína (20. október) - ruženec v kaplnke sv. Vendelína: 21. 10.

posun času v noci z 27. na 28. októbra - noc je o hodinu dlhšia

Všetkých svätých - pobožnosť na cintoríne: 1. 11. (pevný termín) - štvrtok (omše: streda 18.30; štvrtok 9.00, Tomky 10.30)

Spom. sv. Huberta  (3. november)

Výr. posviacky farského kostola (19. november) - HODY: 18. november