Sväté omše:

   BOR. SV. JUR:
Pondelok - piatok: 18.00 v zimnom čase / 18.30 v letnom čase
Sobota:   7.30
Nedeľa:   7.30, 10.30

   TOMKY:
.
Nedeľa:   9.00
Prvý piatok: 15.00
Prikáz. sviatok v prac.deň:   16.00

Aktuálne zadelené úmysly sv. omší.

Mimoriadne termíny sv.omší:

 

Sobota 2. júna - sv. omša z nedele bude večer o 18.30.
3. jún - ranná omša nebude; Tomky 8.30, Jur 10.00, po nej procesia Božieho Tela

V utorok 19. júna o 10.00 bude sv. omša pre pracovníkov a klientov DSS a ich hostí

 

Plán slávení a pobožností v r. 2018:

posun času v noci z 24. na 25. marca - noc je o hodinu kratšia

Slávnosť sv.Juraja (24. apríl) - HODY: 22. apríl

Spomienka sv.Floriána (4. máj) - slávnosť dobrovoľného hasičského zboru: nedeľa 6. máj

Spomienka sv. Jána Nepomuckého (16. máj)

Spomienka sv.Urbana (25. máj)

Slávnosť Božieho Tela (31. máj) - procesia: nedeľa 3. jún

Výročná poklona farnosti Oltárnej Sviatosti: 3. jún (pevný termín) - keďže v tomto roku pripadá na nedeľu, keď je aj procesia Božieho Tela, poklona sa presúva na pondelok 4. júna

Slávnosť prvého sv.prijímania:  v tomto roku nebude

Svätá omša pre pracovníkov a klientov DSS a ich hostí: štvrtok 14. júna o 10.30, popoludní požehnanie zrekonštruovanej budovy DSS - kaštiela

Spom. sv. Joachima a Anny  (26. júl) - slávnosť seniorov: nedeľa 29. júl

Sv. omša v kaplnke sv. Urbana: utorok 14. august (vigília slávnosti Nanebovzatia Panny Márie)

Výr. posviacky kaplnky na Tomkoch (18. august): 19. august

Litánie v kaplnke Panny Márie Lurdskej: 19. 8.; 9. 9.

Spomienka sv. Vendelína (20. október) - ruženec v kaplnke sv. Vendelína: 21. 10.

posun času v noci z 27. na 28. októbra - noc je o hodinu dlhšia

Všetkých svätých - pobožnosť na cintoríne: 1. 11. (pevný termín) - štvrtok (omše: streda 18.00; štvrtok 9.00, Tomky 10.30)

Spom. sv. Huberta  (3. november)

Výr. posviacky farského kostola (19. november) - HODY: 18. november