Sútok - trojštátny hraničný bod 

Na 29. augusta plánujeme s deťmi výpravu na bicykloch k sútoku riek Moravy a Dyje v katastri obce Sekule, kde sa uprostred rieky stretajú hranice troch štátov - Slovenska, Rakúska a Česka.